Zapisy w Pracowni Endoskopii osobiście lub telefonicznie pod numerem
(029) 743-76-42,798-406-640

Informujemy o możliwości wykonania odpłatnie badań endoskopowych :
– Gastrosokopia
– Kolonoskopia
wraz z poradą lekarza gastrologa.