Tłumacz języka migowego

W SPZZOZ w Wyszkowie istnieje możliwość skorzystania z pomocy certyfikowanych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) za pomocą aplikacji internetowej w godz. 8.00-17.00. Oznakowane stanowisko do obsługi osób niesłyszących i słabo słyszących znajduje się w Rejestracji SOR i Izby Przyjęć.
Osoby odwiedzające stronę internetową SPZZOZ w Wyszkowie mogą również połączyć się z tłumaczem on-line bez wychodzenia z domu: Tłumacz Online
W przypadku potrzeby wezwania tłumacza języka migowego i skorzystania z jego usług w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie w trybie planowym należy złożyć odpowiedni wniosek dostępny tutaj
lub w Rejestracji SOR i Izby Przyjęć.

Wniosek należy złożyć co najmniej 4 dni robocze przed planowaną datą realizacji świadczenia
a) drogą mailową: kancelaria@szpitalwyszkow.pl
b) osobiście w Kancelarii
c) faksem na nr 29 743 76 05.

Osoba do kontaktu:

Starszy referent ds. administracji, pani Ewelina Pawłowska, tel.:29 743 79 10, e-mail: ewelinaw@szpitalwyszkow.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)

Zgłoszenie PDF Zgłoszenie DOC