Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

SPZZOZ w Wyszkowie realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  • poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do Rejestracji SOR i Izby Przyjęć, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między pacjentem a pracownikiem SPZZOZ w Wyszkowie. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  • z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 po kliknięciu w ikonę

Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego.

SPZZOZ w Wyszkowie informuje również, że w przypadku potrzeby wezwania tłumacza języka migowego i skorzystania z jego usług w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie w trybie planowym należy złożyć Formularz zgłoszenia (dostępny również w Rejestracji SOR i Izby Przyjęć).

Wniosek należy złożyć co najmniej 4 dni robocze przed planowaną datą realizacji świadczenia:

  1.  drogą mailową: kancelaria@szpitalwyszkow.pl
  2.  osobiście w Kancelarii
  3.  faksem na nr 29 743 76 05.

Osoba do kontaktu: Wioleta Pawłowska, tel. 29 743 79 10,

e-mail: wpawlowska@szpitalwyszkow.pl

SPZZOZ w Wyszkowie gwarantuje dostępność tłumacza języka migowego od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)

Zgłoszenie PDF Zgłoszenie DOC