SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 12/04/2017 r. DEZ/Z/3410/65/2017/TG ZP- 9/2017   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 9/2017.   Wyszków, dnia 12/04/2017 r. DEZ/Z/3410/65/2017/TG ZP- 9/2017       Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 9/2017.  

INFORMACJA  DODATKOWA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

    Wobec uchylenia się Firmy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź od zawarcia umowy w ww. postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.), w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający zgodnie z Art. 94. ust.3. dokonał wyboru oferty  nr 2, dla Pakietu nr 13, złożonej przez KONSORCJUM FIRM: Farmacol SA ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice- Lider Konsorcjum; Farmacol- Logistyka Spółka z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice- Członek Konsorcjum:
 • Pakiet nr 13: cena brutto wynosi: 14 453,21 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
        Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 18/04/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Wyszków, dnia 3/04/2017 r. DEZ/Z/3410/59/2017/ASH ZP- 9/2017   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 9/2017.

          INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, SPZZOZ w Wyszkowie dokonał: 1)        unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 67. Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.1) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne:  W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta na pakiet nr 67. 2)        wyboru: 1)     oferty  nr 1 złożonej przez Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 50: cena brutto wynosi: 16.675,20 zł; godziny dostawy towaru 10:00-11:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
2)      oferty  nr 2 złożonej przez KONSORCJUM FIRM: Farmacol SA ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice- Lider Konsorcjum; Farmacol- Logistyka Spółka z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice- Członek Konsorcjum:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 32.557,36 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 4.691,63 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 26: cena brutto wynosi: 19.310,40 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 64.248,44 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 61: cena brutto wynosi: 143.726,40 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 68: cena brutto wynosi: 198,18 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
3)     oferty  nr 3 złożonej przez SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:
 • Pakiet nr 13: cena brutto wynosi: 13.608 zł; godziny dostawy towaru 8:00-09:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
4)     oferty  nr 4 złożonej przez KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław- Lider Konsorcjum; Polska Grupa Farmaceutyczna SA ul. Zbąszyńska 3,91-342 Łódź- Członek Konsorcjum:
 • Pakiet nr 47: cena brutto wynosi: 2.273,83 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 66: cena brutto wynosi: 3.242,16 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 69: cena brutto wynosi: 801,90 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 18,47,50,61,66,68 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W pozostałych pakietach oferty zostały wybrane ze względu na największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 10/04/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. a) Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 50: cena brutto wynosi: 16.675,20 złà kryterium cena 60 pkt; godziny dostawy towaru 10:00-11:00à kryterium godziny dostawy 10 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 90 pkt.
 1. b) KONSORCJUM FIRM: Farmacol SA ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice- Lider Konsorcjum; Farmacol- Logistyka Spółka z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice- Członek Konsorcjum:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 32.557,36 złà kryterium cena 60 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 95 pkt.
 • Pakiet nr 13: cena brutto wynosi: 14.453,21 złà kryterium cena 56,49 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 91,49 pkt.
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 4.691,63 złà kryterium cena 60 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 95 pkt.
 • Pakiet nr 26: cena brutto wynosi: 19.310,40 złà kryterium cena 59,999 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 95 pkt.
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 64.248,44 złà kryterium cena 60 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 95 pkt.
 • Pakiet nr 61: cena brutto wynosi: 143.726,40 złà kryterium cena 60 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 95 pkt.
 • Pakiet nr 68: cena brutto wynosi: 198,18 złà kryterium cena 60 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 95 pkt.
 • Pakiet nr 69: cena brutto wynosi: 1.300,86 złà kryterium cena 36,99 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 71,99 pkt.
 1. c) SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:
 • Pakiet nr 13: cena brutto wynosi: 13.608 złà kryterium cena 60 pkt; godziny dostawy towaru 8:00-09:00à kryterium godziny dostawy 20 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. d) KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław- Lider Konsorcjum; Polska Grupa Farmaceutyczna SA ul. Zbąszyńska 3,91-342 Łódź- Członek Konsorcjum:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 32.750,01 złà kryterium cena 59,65 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 94,65 pkt.
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 65.456,89 złà kryterium cena 58,89 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 93,89 pkt.
 • Pakiet nr 47: cena brutto wynosi: 2.273,83 złà kryterium cena 60 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 95 pkt.
 • Pakiet nr 66: cena brutto wynosi: 3.242,16 złà kryterium cena 60 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 95 pkt.
 • Pakiet nr 69: cena brutto wynosi: 801,90 złà kryterium cena 60 pkt; godziny dostawy towaru 9:01-10:00à kryterium godziny dostawy 15 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 95 pkt.
 1. e) oferta nr 5 złożona przez: KONSORCJUM FIRM: NEUCA SA ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń- Lider Konsorcjum; Farmada Transport Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń- Członek Konsorcjum, NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń- Członek Konsorcjum:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 33.077,57 złà kryterium cena 59,05pkt; godziny dostawy towaru 10:01-11:00à kryterium godziny dostawy 10 pkttermin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 89,05 pkt.
 • Pakiet nr 26: cena brutto wynosi: 19.309,97 złà kryterium cena 60 pkt; godziny dostawy towaru 10:01-11:00à kryterium godziny dostawy 10 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 90 pkt.
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 66.749,71 złà kryterium cena 57,75 pkt; godziny dostawy towaru 10:01-11:00à kryterium godziny dostawy 10 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 87,75 pkt.
 1. f) oferta nr 6 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice:
 • Pakiet nr 26: cena brutto wynosi: 19.329,84 złà kryterium cena 59,94 pkt; godziny dostawy towaru 11:01-12:00à kryterium godziny dostawy 5 pkt; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczeniaà kryterium termin płatności faktury 20 pkt; RAZEM 84,94 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 23/03/2017 r. DEZ/Z/3410/43/2017/ASH ZP- 9/2017   INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 9/2017.   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 321 000.00 zł, w tym:
Pakiet nr Wartość netto suma Wartość brutto suma
3              29 414,99 zł               31 769,05 zł
13              11 760,00 zł               12 715,50 zł
18                1 942,50 zł                 2 098,32 zł
26              19 358,64 zł               20 907,18 zł
35              64 753,50 zł               69 940,50 zł
47                2 211,72 zł                 2 387,52 zł
50              18 375,00 zł               19 845,00 zł
61            142 619,51 zł             154 045,82 zł
66                3 152,10 zł                 3 404,31 zł
67                1 952,16 zł                 2 108,40 zł
68                   397,43 zł                    429,45 zł
69                1 025,85 zł                 1 107,75 zł
 
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 23/03/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)      oferta nr 1 złożona przez: Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 50: cena brutto wynosi: 16.675,20 zł; godziny dostawy towaru 10:00-11:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
2)      oferta nr 2 złożona przez: KONSORCJUM FIRM: Farmacol SA ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice- Lider Konsorcjum; Farmacol- Logistyka Spółka z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice- Członek Konsorcjum:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 32.557,36 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 13: cena brutto wynosi: 14.453,21 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 4.691,63 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 26: cena brutto wynosi: 19.310,40 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 64.248,44 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 61: cena brutto wynosi: 143.726,40 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 68: cena brutto wynosi: 198,18 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 69: cena brutto wynosi: 1.300,86 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
3)      oferta nr 3 złożona przez: SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:
 • Pakiet nr 13: cena brutto wynosi: 13.608 zł; godziny dostawy towaru 8:00-09:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
4)      oferta nr 4 złożona przez: KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław- Lider Konsorcjum; Polska Grupa Farmaceutyczna SA ul. Zbąszyńska 3,91-342 Łódź- Członek Konsorcjum:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 32.750,01 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 65.456,89 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 47: cena brutto wynosi: 2.273,83 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 66: cena brutto wynosi: 3.242,16 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 69: cena brutto wynosi: 801,90 zł; godziny dostawy towaru 9:01-10:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
5)      oferta nr 5 złożona przez: KONSORCJUM FIRM: NEUCA SA ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń- Lider Konsorcjum; Farmada Transport Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń- Członek Konsorcjum, NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń- Członek Konsorcjum:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 33.077,57 zł; godziny dostawy towaru 10:01-11:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 26: cena brutto wynosi: 19.309,97 zł; godziny dostawy towaru 10:01-11:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 66.749,71 zł; godziny dostawy towaru 10:01-11:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
6)      oferta nr 6 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice:
 • Pakiet nr 26: cena brutto wynosi: 19.329,84 zł; godziny dostawy towaru 11:01-12:00; termin płatności faktury 60 dni od dnia jej doręczenia.
 
 1. Termin realizacji zamówienia 12 m-cy.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa w terminie  3 dni Wykonawców, którzy złożyli oferty do przekazania Zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634).   Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 20/03/2017

DEZ/Z/341/ZP- 9/2017

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE.   W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga aby oferowana w pakiecie nr 50 immunoglobulina ludzka 10% była wolna od alkoholi wielowodorotlenowych? Odpowiedź: Tak wymaga.   Pytanie 2:Czy zamawiający w pakiecie nr 50 wymaga aby oferowana immunoglobulina ludzka 10%  była dostępna w dawkach 2g/20ml, 5g/50ml, 10g/100ml, 20g/200ml, w zależności od potrzeb Zamawiającego? Odpowiedź: Tak wymaga.   Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga by oferowana w pakiecie nr 50  immunoglobulina ludzka 10% nie posiadała przeciwwskazań do stosowania u dzieci w wieku od 0 do 2 lat? Odpowiedź: Tak wymaga.   Pytanie 4: Czy Zamawiający w pakiecie 68 ze względu na brak produkcji zezwoli na zaproponowanie Carbo medicinalis 200 mg? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.   Pytanie 5: Czy Zamawiający w pakiecie 69 ze względu na koniec produkcji zezwoli na zaproponowanie leku Thiocodin 20 tabl. w ilości 75 op.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza leku Thiocodin 20 tabl. w ilości 75 op, natomiast dopuszcza lek o składzie fosforanu kodeiny 15 mg i paracetamolu 500 mg.   Pytanie 6: Pakiet Nr 13, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawce o pojemności 12,36 gram (12ml) sterylizowany radiacyjnie o składzie na 100 gram żelu: Lidocaine HCL                                  2,000 g Chlorhexidine Gluconate Sol.             0,05 g Methyl Hydroxybenzoate        0,10 g Propyl Hydroxybenzoate         0,10 g Hydroxyethyl Cellulose Propylene Glycol Purified Water Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 7: Pakiet Nr 13, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawce o pojemności 6,18 gram (6ml) sterylizowany radiacyjnie o składzie na 100 gram żelu: Lidocaine HCL                                  2,000 g Chlorhexidine Gluconate Sol.             0,05 g Methyl Hydroxybenzoate        0,10 g Propyl Hydroxybenzoate         0,10 g Hydroxyethyl Cellulose Propylene Glycol Purified Water Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 8: Czy w pakiecie Nr 3poz. 23, 24 i 25 (Budesonid zawiesina do inhalacji  z nebulizatora 0,125 ; 0,25 i 0,5 mg/1ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.   Pytanie 9: Czy Zamawiający w pakiecie Nr 3 poz. 23, 24 i 25 (Budesonid zawiesina do inhalacji  z nebulizatora 0,125 ; 0,25 i 0,5 mg/1ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 10: Czy Zamawiający w pakiecie Nr 3 poz. 23, 24 i 25 (Budesonid zawiesina do inhalacji  z nebulizatora 0,125 ; 0,25 i 0,5 mg/1ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.   Pytanie 11: Czy Zamawiający w pakiecieNr 3 poz. 23, 24 i 25 (Budesonid zawiesina do inhalacji  z nebulizatora 0,125 ; 0,25 i 0,5 mg/1ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.   Pytanie 12: Czy Zamawiający w pakiecie Nr 3 poz. 26 i 27wymaga, abyBudesonid/Formoterol  (320 mcg+ 9 mcg/dawkę i 160 mcg+ 4,5mcg/dawkę) był wskazany do leczenia pacjentów z astmą oskrzelową i POCHP? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.   Pytanie 13: Czy Zamawiający w pakiecieNr 3 poz. 26 i 27 wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonid/Formoterol) lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.   Pytanie 14: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opisanego pod pakietem nr 61: „Zamawiający wymaga wykonania przez oferenta szkolenia…”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 15: Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie.   Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 23/03/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23/03/2017 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Admnistracyjnych Materiały do pobrania Ogłoszenie nr 43728 - 2017 z dnia 2017-03-15 r. Wyszków: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Materiały do pobrania