SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 28/04/2017 r.  DEZ/Z/341/ZP- 10/2017   INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA   W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 10/2017 Zamawiający dokonał:
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 11,40, przy czym:
 2. a) unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 11, 40.
Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.1) ustawy pzp. Uzasadnienie faktyczne:  W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta na pakiet nr 11, 40.
 1. wyboru:
 2. a) oferty nr 1 złożonej przez AKME Sp. z o.o., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa:
 • Pakiet nr 16: cena brutto wynosi: 44 577,00 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. b) oferty nr 3 złożonej przez: ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o., ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa:
 • Pakiet nr 22: cena brutto wynosi: 10 368,00 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. c) oferty nr 4 złożonej przez: KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław- Lider Konsorcjum; Polska Grupa Farmaceutyczna SA ul. Zbąszyńska 3,91-342 Łódź- Członek Konsorcjum:
 • Pakiet nr 26: cena brutto wynosi: 5 985,00 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. d) oferty nr 6 złożonej przez: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 69 875,15 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. e) oferty nr 7 złożonej przez: BILLMED, ul. Krypska 24, 04-082 Warszawa:
 • Pakiet nr 39: cena brutto wynosi: 18 090,00 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. f) oferty nr 8 złożonej przez: NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., Szymanów 9 E, 05-532 Góra Kalwaria:
 • Pakiet nr 20: cena brutto wynosi: 47 195,01 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
  UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 16,22,26, została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W pozostałych pakietach oferty zostały wybrane ze względu na największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 4/05/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie;   Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. a) AKME Sp. z o.o., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa:
 • Pakiet nr 16: cena brutto wynosi: 44 577,00 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 100 pkt;
 • Pakiet nr 39: cena brutto wynosi: 22 680,00 zł à kryterium cena 47,86 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 87,86 pkt;
 1. b) POLMIL Sp. z o.o. Sp. K. A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 75 2683,35 (po poprawce) złà kryterium cena 55,70 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 95,70 pkt;
 1. c) ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o., ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa:
 • Pakiet nr 22: cena brutto wynosi: 10 368,00 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 100 pkt;
 1. d) KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław- Lider Konsorcjum; Polska Grupa Farmaceutyczna SA ul. Zbąszyńska 3,91-342 Łódź- Członek Konsorcjum:
 • Pakiet nr 26: cena brutto wynosi: 5 985,00 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 100 pkt;
 1. e) BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 73 782,83 złà kryterium cena 56,82 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 96,82 pkt;
 1. f) ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 69 875,15 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 100 pkt;
 1. g) BILLMED, ul. Krypska 24, 04-082 Warszawa:
 • Pakiet nr 39: cena brutto wynosi: 18 090,00 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 100 pkt;
 1. h) NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., Szymanów 9 E, 05-532 Góra Kalwaria:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 73 127,34 złà kryterium cena 57,33 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 97,33 pkt;
 • Pakiet nr 20: cena brutto wynosi: 47 195,01 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 100 pkt;
 1. i) POV- GOL z o.o., ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków k/Piaseczna:
 • Pakiet nr 20: cena brutto wynosi: 55 252,00 złà kryterium cena 51 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 91 pkt
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 26/04/2017 r. 

DEZ/Z/341/ZP- 5/2017

  SPROSTOWANIE INFORMACJI   O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 28 INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 34   W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej lub równej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 5/2017 Zamawiający dokonał:
 1. a) odrzucenia w zakresie pakietu nr 28:
 • oferty nr 15 złożonej przez: BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: Pakiet nr 28: cena brutto wynosi: 676,50 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
UZASADNIENIE. Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Treść złóżonej oferty w zakresie pakietu nr 28 nie odpowiada treści SIWZ, ponieważ Zamawiający wymagał maty wchłanianej w rozmiarze 75 cmx 100cm a Wykonawca zaoferował matę w rozmiarze 81 cmx122 cm.  
 1. b) wyboru w zakresie pakietu nr 34:
 • oferty nr 9 złożonej przez: J. Chodacki, A. Misztal, MEDICA Sp.j. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin: Pakiet nr 34: cena brutto wynosi: 43.934,40 zł; termin dostawy towaru 3 dni
 1. c) wyboru w zakresie pakietu nr 28:
 • oferty nr 16 złożonej przez: NEOMED Polska Sp. z o.o. Sp.k. Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria: Pakiet nr 28: cena brutto wynosi: 1.026 zł
UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 34 wybrano ofertę ze względu na największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, w zaś w zakresie pakietu nr 28 wybrano ofertę niepodlegającą odrzuceniu.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 8/05/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie;  
 1. Oferty w zakresie pakietu nr 28 złożyli następujący Wykonawcy:
 2. oferta nr 15 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 28: cena brutto wynosi: 676,50 złà oferta odrzucona.
 1. oferta nr 16 złożona przez: NEOMED Polska Sp. z o.o. Sp.k. Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria:
 • Pakiet nr 28: cena brutto wynosi: 1.026 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. Oferty w zakresie pakietu nr 34 złożyli następujący Wykonawcy:
 2. oferta nr 9 złożona przez: J. Chodacki, A. Misztal, MEDICA Sp.j. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin:
 • Pakiet nr 34: cena brutto wynosi: 43.934,40 zł; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt..
 1. oferta nr 15 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 34: cena brutto wynosi: 48.697,20 zł; termin dostawy towaru 3 dni à kryterium cena 54,13 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 94,13 pkt.
  Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie DO POBRANIA Wyszków, dnia 18/04/2017 r.

DEZ/Z/341/ZP- 5/2017

  INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA   W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej lub równej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 5/2017 Zamawiający dokonał wyboru:
 1. a) oferty nr 1 złożona przez: SARSTEDT Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice:
 • Pakiet nr 19: cena brutto wynosi: 99.979,92 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. b) oferty nr 2 złożona przez: COVIMED Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa:
 • Pakiet nr 21: cena brutto wynosi: 3.382,50 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. c) oferty nr 7 złożona przez: PROMED SA ul. Działkowa 56, 02- 234 Warszawa:
 • Pakiet nr 17: cena brutto wynosi: 55.782 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. d) oferty nr 8 złożona przez: SORIMEX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń:
 • Pakiet nr 12: cena brutto wynosi: 8.636 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. e) oferty nr 9 złożona przez: J. Chodacki, A. Misztal, MEDICA Sp.j. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin:
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.248,80 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. f) oferty nr 10 złożona przez: Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95- 200 Pabianice:
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 16.527,78 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 38: cena brutto wynosi: 30.844,80 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. g) oferty nr 8 złożona przez: BERYL MED. Ltd 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP,UK adres do korespondencji w Polsce: ul. Sadowa 14,05-410 Józefów:
 • Pakiet nr 13: cena brutto wynosi: 47.498,40 zł; termin dostawy towaru 1 dzień;
 1. h) oferty nr 13 złożona przez: WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy:
 • Pakiet nr 23: cena brutto wynosi: 21.384 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. i) oferty nr 14 złożona przez: Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa:
 • Pakiet nr 36: cena brutto wynosi: 11.988 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. j) oferty nr 15 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 6.229,71 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 10: cena brutto wynosi: 416,46 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 28: cena brutto wynosi: 676,50 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 33: cena brutto wynosi: 37.885,32 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 37: cena brutto wynosi: 31.752 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. k) oferty nr 16 złożona przez: NEOMED Polska Sp. z o.o. Sp.k. Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria:
 • Pakiet nr 6: cena brutto wynosi: 4.436,64 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 14: cena brutto wynosi: 5.305,50 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 24: cena brutto wynosi: 213.966,36 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 32: cena brutto wynosi: 11.124 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. l) oferty nr 17 złożona przez: AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. ul. Przyrodników 1c, 80-298 Gdańsk:
 • Pakiet nr 5: cena brutto wynosi: 19.182,96 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. m) oferty nr 18 złożona przez: MAQUET Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa:
 • Pakiet nr 25: cena brutto wynosi: 21.924 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. n) oferty nr 19 złożona przez: BALTON Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa:
 • Pakiet nr 8: cena brutto wynosi: 41.623,20 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 9: cena brutto wynosi: 37.665 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 15: cena brutto wynosi: 90.666 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. o) oferty nr 20 złożona przez: Zarys international Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Pod Borem 18,41- 808 Zabrze:
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 20.076,12 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 8.856,98 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 27: cena brutto wynosi: 4.769,28 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 29: cena brutto wynosi: 114,48 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 30: cena brutto wynosi: 6.230,76 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 31: cena brutto wynosi: 354,35 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
  W zakresie pakietu nr 34 postępowanie w toku.   UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 6,8,9,10,13,15,17, 19,23,24,25,30,32,36 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W pozostałych pakietach oferty zostały wybrane ze względu na największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami:
 • w zakresie pakietu nr 6,8,9,10,13,15,17, 19,23,24,25,30,32,36 nastąpi z dniem 24/04/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie;
 • w zakresie pozostałych pakietów nastąpi z dniem 2/05/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie;
  Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. oferta nr 1 złożona przez: SARSTEDT Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice:
 • Pakiet nr 19: cena brutto wynosi: 99.979,92 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 2 złożona przez: COVIMED Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa:
 • Pakiet nr 21: cena brutto wynosi: 3.382,50 złà kryterium cena60 pkt ; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 3 złożona przez: POLMIL Sp. z o.o. SKA ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 55.800,59 zł (po poprawce); termin dostawy towaru 3 dnià postępowanie unieważnione.
 1. oferta nr 4 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o. ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko- Biała:
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 160,07 złà kryterium cena 58,01 pkt ; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 98,01 pkt.
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.676,48 złà kryterium cena 55,48 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 95,48 pkt.
 1. oferta nr 5 złożona przez: MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:
 • Pakiet nr 5: cena brutto wynosi: 19.319,04 złà kryterium cena 59,58 pkt; termin dostawy towaru 2 dni; à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 99,58 pkt.
 1. oferta nr 6 złożona przez: KONSORCJUM FIRM: CitoNet- Warszawa Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 20/26,87-100 Toruń- Lider konsorcjum oraz TZMO S.A. ul. ul. Żółkiewskiego 20/26,87-100 Toruń- Członek konsorcjum:
 • Pakiet nr 37: cena brutto wynosi: 36.288 złà kryterium cena 52,50 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 92,50 pkt.
 1. oferta nr 7 złożona przez: PROMED SA ul. Działkowa 56, 02- 234 Warszawa:
 • Pakiet nr 17: cena brutto wynosi: 55.782 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 8 złożona przez: SORIMEX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń:
 • Pakiet nr 12: cena brutto wynosi: 8.636 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 9 złożona przez: J. Chodacki, A. Misztal, MEDICA Sp.j. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin:
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 9.338,76 złà kryterium cena56,90 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 96,90 pkt.
 • Pakiet nr 33: cena brutto wynosi: 41.472 złà kryterium cena 54,81 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 94,81 pkt.
 • Pakiet nr 34: cena brutto wynosi: 43.934,40 zł; termin dostawy towaru 3 dni à postępowanie w toku.
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.248,80 złà kryterium cena60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 10 złożona przez: Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95- 200 Pabianice:
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 16.527,78 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 38: cena brutto wynosi: 30.844,80 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 8 złożona przez: BERYL MED. Ltd 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP,UK adres do korespondencji w Polsce: ul. Sadowa 14,05-410 Józefów:
 • Pakiet nr 13: cena brutto wynosi: 47.498,40 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 1 dzieńà kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 21: cena brutto wynosi: 3.628,80 złà kryterium cena 55,93 pkt; termin dostawy towaru 1 dzieńà kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 95,93 pkt.
 1. oferta nr 12 złożona przez: ABENA Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów:
 • Pakiet nr 27: cena brutto wynosi: 5.265 złà kryterium cena 54,35 pkt; termin dostawy towaru 2 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 94,35 pkt.
 1. oferta nr 13 złożona przez: WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy:
 • Pakiet nr 23: cena brutto wynosi: 21.384 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 14 złożona przez: Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa:
 • Pakiet nr 36: cena brutto wynosi: 11.988 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 15 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 65.861,07 zł; termin dostawy towaru 3 dnià postępowanie unieważnione.
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 21.333,24 złà kryterium cena 56,46 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 96,46 pkt.
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 6.229,71 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 9.909,87 złà kryterium cena53,63 pkt ; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 93,63 pkt.
 • Pakiet nr 10: cena brutto wynosi: 416,46 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 14: cena brutto wynosi: 6.372 złà kryterium cena 53,76 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 93,76 pkt.
 • Pakiet nr 28: cena brutto wynosi: 676,50 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 31: cena brutto wynosi: 360,61 złà kryterium cena 58,96 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 98,96 pkt.
 • Pakiet nr 33: cena brutto wynosi: 37.885,32 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 34: cena brutto wynosi: 48.697,20 zł; termin dostawy towaru 3 dni à postępowanie w toku.
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.541,48 złà kryterium cena 56,83 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 96,83 pkt.
 • Pakiet nr 37: cena brutto wynosi: 31.752 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 16 złożona przez: NEOMED Polska Sp. z o.o. Sp.k. Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 57.870,18 zł; termin dostawy towaru 3 dnià postępowanie unieważnione.
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 7.171,20 złà kryterium cena 52,12 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 92,12 pkt.
 • Pakiet nr 6: cena brutto wynosi: 4.436,64 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 12: cena brutto wynosi: 9.279,90 złà kryterium cena 55,84 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 95,84 pkt.
 • Pakiet nr 14: cena brutto wynosi: 5.707,80 zł (pop oprawce)à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 19.245,60 złà kryterium cena 51,53 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 91,53 pkt.
 • Pakiet nr 20: cena brutto wynosi: 55.649,73 zł; termin dostawy towaru 3 dnià postępowanie unieważnione.
 • Pakiet nr 24: cena brutto wynosi: 213.966,36 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 27: cena brutto wynosi: 5.054,40 złà kryterium cena 56,62 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 96,62 pkt.
 • Pakiet nr 28: cena brutto wynosi: 1.026 złà kryterium cena 39,56 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 79,56 pkt.
 • Pakiet nr 29: cena brutto wynosi: 120,96 złà kryterium cena 56,79 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 96,79 pkt.
 • Pakiet nr 32: cena brutto wynosi: 11.124 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 38: cena brutto wynosi: 60.804 złà kryterium cena 30,44 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 70,44 pkt.
 1. oferta nr 17 złożona przez: Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. ul. Przyrodników 1c, 80-298 Gdańsk:
 • Pakiet nr 5: cena brutto wynosi: 19.182,96 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 18 złożona przez: MAQUET Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa:
 • Pakiet nr 25: cena brutto wynosi: 21.924 złà kryterium cena60 pkt ; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 19 złożona przez: BALTON Sp. z o.o. ul. Nowy Śiwat 7/14, 00-496 Warszawa:
 • Pakiet nr 8: cena brutto wynosi: 41.623,20 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 9: cena brutto wynosi: 37.665 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 15: cena brutto wynosi: 90.666 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. oferta nr 20 złożona przez: Zarys international Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Pod Borem 18,41- 808 Zabrze:
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 20.076,12 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 6.963,57 złà kryterium cena 53,68 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 93,68 pkt.
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 8.856,98 złà kryterium cena 60 pkt ; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 16.856,85 złà kryterium cena 58,83 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 98,83 pkt.
 • Pakiet nr 27: cena brutto wynosi: 4.769,28 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 29: cena brutto wynosi: 114,48 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 30: cena brutto wynosi: 6.230,76 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 31: cena brutto wynosi: 354,35 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.313,60 złà kryterium cena 59,27 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 99,27 pkt.
 • Pakiet nr 38: cena brutto wynosi: 36.579,60 złà kryterium cena 50,59 pkt; termin dostawy towaru 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 90,59 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie DO POBRANIA Wyszków, dnia 14/04/2017 r. DEZ/Z/3410/68/2017/TG ZP- 10/2017 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 10/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia brutto 198.663 zł, w tym:
Pakiet nr 1 wartość brutto  55.566,00 zł
Pakiet nr 11 wartość brutto 3.780,00 zł
Pakiet nr 16 wartość brutto 72.808,20 zł
Pakiet nr 20 wartość brutto 50.976,00 zł
Pakiet nr 22 wartość brutto 10.152,00 zł
Pakiet nr.26 wartość brutto 6.588,00 zł
Pakiet nr 39 wartość brutto 24.381,00 zł
Pakiet nr 40 wartość brutto 4.320,00 zł
 
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 14/04/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)        oferta nr 1 złożona przez  AKME Sp. z o.o., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa:
 • Pakiet nr 16: cena brutto wynosi: 44 577,00 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 39: cena brutto wynosi: 22 680,00 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
2)        oferta nr 2 złożona przez: POLMIL Sp. z o.o. Sp. K. A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 75 161,15 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
3)        oferta nr 3 złożona przez: ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o., ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa:
 • Pakiet nr 22: cena brutto wynosi: 10 368,00 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
4)        oferta nr 4 złożona przez: PGF  URTICA Sp. z o.o.- lider konsorcjum i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbączyńska 3, 91-342 Łódz:
 • Pakiet nr 26: cena brutto wynosi: 5 985,00 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
5)        oferta nr 5 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 73 782,83 zł.; termin dostawy towaru 3 dni;
6)        oferta nr 6 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 69 875,15 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
7)        oferta nr 7 złożona przez: BILLMED, ul. Krypska 24, 04-082 Warszawa:
 • Pakiet nr 39: cena brutto wynosi: 18 090,00 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
8)        oferta nr 2 złożona przez: NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., Szymanów 9 E, 05-532 Góra Kalwaria:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 73 127,34 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 20: cena brutto wynosi: 47 195,01 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
9)        oferta nr 9 złożona przez: POV-GOL  Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków k/Piaseczna:
 • Pakiet nr 20: cena brutto wynosi: 55 252,00 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. Termin realizacji zamówienia 12 m- cy.
 2. Płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Pobierz Wyszków, dnia 11 kwietnia 2017 r. DEZ/Z/3410/63/2017/TG ZP- 10/2017     DO     WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ W WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP-10/2017,  opublikowanego w Biuletynie  Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 59128 - 2017 z dnia 2017-04-05 r. Materiały do pobrania Ogłoszenie nr 59128 - 2017 z dnia 2017-04-05 r. Wyszków: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej     Materiały do pobrania