SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

07.12.2017 r. DEZ/I/221/34/2017/TG SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:

OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AMBULANSU

Dokumenty do pobrania Zdjęcia do pobrania

SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

07.12.2017 r. DEZ/I/221/34/2017/TG SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:

OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AMBULANSU

Dokumenty do pobrania Zdjęcia do pobrania

SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

07.12.2017 r. DEZ/I/221/34/2017/TG SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:

OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AMBULANSU

Dokumenty do pobrania Zdjęcia do pobrania

SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

07.12.2017 r. DEZ/I/221/34/2017/TG SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:

OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AMBULANSU

Dokumenty do pobrania Zdjęcia do pobrania

SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

07.12.2017 r. DEZ/I/221/34/2017/TG SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

 
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:
OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AMBULANSU
Dokumenty do pobrania Zdjęcia do pobrania

SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

07.12.2017 r. DEZ/I/221/34/2017/TG SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

 
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:
OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AMBULANSU
<Dokumenty do pobrania Zdjęcia do pobrania

SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
07.12.2017 r. DEZ/I/221/34/2017/TG
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:
OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AMBULANSU
<Dokumenty do pobrania Zdjęcia do pobrania