Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

ogłasza konkurs ofert

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z OPISEM BADANIA WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ TK I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNYCH

Materiały do pobrania

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 ogłasza konkurs ofert

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z OPISEM BADANIA WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ TK I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNYCH

Materiały do pobrania

O G Ł O S Z E N I E Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Konkurs ofert

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z OPISEM BADANIA WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ TK I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNYCH

Materiały do pobrania