Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 1 w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 2 w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Modyfikacja SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Sprostowanie do udzielonych w dniu 21.04.2020 roku odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020     UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 1 w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 2 w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Modyfikacja SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Sprostowanie do udzielonych w dniu 21.04.2020 roku odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020     UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 2 w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Modyfikacja SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Sprostowanie do udzielonych w dniu 21.04.2020 roku odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020     UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Modyfikacja SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Sprostowanie do udzielonych w dniu 21.04.2020 roku odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020     UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Modyfikacja SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Sprostowanie do udzielonych w dniu 21.04.2020 roku odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020     UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych w dniu 21.04.2020 roku odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020     UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych w dniu 21.04.2020 roku odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020     UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych w dniu 21.04.2020 roku odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020     UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych w dniu 21.04.2020 roku odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020     UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych w dniu 21.04.2020 roku odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020     UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania
Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020  

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania
Wyszków, dnia 3.04.2020 r. DEZ/Z/341/ZP-10/2020  

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 • Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr postępowania ZP-10/2020.
  W odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający ustala Termin wizji lokalnej na dzień 6 kwietnia 2020 r.   W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) Zamawiający informuje iż:
 1. Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Panią Jolantą Puławską tel. 29-743-79-38, e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl celem ustalenia godziny przeprowadzenia wizji lokalnej.
 2. Ze strony Wykonawcy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko 1 osoba.
 3. Przed wejściem do budynków SPZZOZ w Wyszkowie Wykonawca będzie musiał dostosować się do obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego obowiązujących procedur bezpieczeństwa (w tym m.in. podanie danych osobowych, pomiar temperatury, zastosowanie się do wymogów dezynfekcyjnych).
 4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej, na zasadach wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający wyznaczy nowy termin wizji lokalnej.

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Dz.U./S S57 20/03/2020 135385-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 057-135385

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Dz.U./S S9 14/01/2020 15833-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 009-015833

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania