Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu otwarcia postępowania w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie

Ogłoszenie nr.2020/S138-339598 Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu otwarcia postępowania w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie

Ogłoszenie nr.2020/S138-339598 Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu otwarcia postępowania w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie

Ogłoszenie nr.2020/S138-339598 Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu otwarcia postępowania w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie

Ogłoszenie nr.2020/S138-339598 Materiały do pobrania

Informacja o zmianie terminu otwarcia postępowania w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie nr.2020/S138-339598 Materiały do pobrania

Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie

Ogłoszenie nr.2020/S138-339598

Materiały do pobrania
Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie

Ogłoszenie nr.2020/S138-339598

Materiały do pobrania
Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie

Ogłoszenie nr.2020/S138-339598

Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie

Ogłoszenie nr.2020/S138-339598

Materiały do pobrania
Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie

Ogłoszenie nr.2020/F138-339598

Materiały do pobrania
Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie
Ogłoszenie nr.
Materiały do pobrania
Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie nr. Materiały do pobrania