Informacja o wyniku postępowania

Materiały do pobrania


Zamawiający modyfikuje poz.2 Zapytania ofertowego (Przedmiot zamówienia) Winno być:Zakup i dostawa opasek identyfikacyjnych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - szczegółową ofertą cenową - załącznik nr 2.
Dostawa opasek identyfikacyjnych DEZ/Z/341/PU-6/2020/WP   Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania

Materiały do pobrania


Zamawiający modyfikuje poz.2 Zapytania ofertowego (Przedmiot zamówienia) Winno być:Zakup i dostawa opasek identyfikacyjnych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - szczegółową ofertą cenową - załącznik nr 2.
Dostawa opasek identyfikacyjnych DEZ/Z/341/PU-6/2020/WP   Materiały do pobrania
Zamawiający modyfikuje poz.2 Zapytania ofertowego (Przedmiot zamówienia) Winno być:Zakup i dostawa opasek identyfikacyjnych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - szczegółową ofertą cenową - załącznik nr 2.
Dostawa opasek identyfikacyjnych DEZ/Z/341/PU-6/2020/WP   Materiały do pobrania
Zamawiający modyfikuje poz.2 Zapytania ofertowego (Przedmiot zamówienia)

Winno być:Zakup i dostawa opasek identyfikacyjnych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - szczegółową ofertą cenową - załącznik nr 2.
Dostawa opasek identyfikacyjnych

DEZ/Z/341/PU-6/2020/WP

Materiały do pobrania
Zamawiający modyfikuje poz.2 Zapytania ofertowego (Przedmiot zamówienia) Dostawa opasek identyfikacyjnych DEZ/Z/341/PU-6/2020/WP Materiały do pobrania
Dostawa opasek identyfikacyjnych

DEZ/Z/341/PU-6/2020/WP

Materiały do pobrania
Dostawa opasek identyfikacyjnych DEZ/Z/341/PU-6/2020/WP Materiały do pobrania