Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia Apteki Ogólnodostępnej.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia Apteki Ogólnodostępnej.

Materiały do pobrania

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia Apteki Ogólnodostępnej.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia Apteki Ogólnodostępnej.

Materiały do pobrania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczeń SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia Apteki Ogólnodostępnej.

Materiały do pobrania