Informacja o wyniku zapytania ofertowego w przedmiocie: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania


MODYFIKACJA zapytania ofertowego dotyczącego: Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR DEZ/Z/341/PU-12/2021/JW Dotyczy :Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania

Dokumentacja do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego w przedmiocie: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania


MODYFIKACJA zapytania ofertowego dotyczącego: Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR DEZ/Z/341/PU-12/2021/JW Dotyczy :Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania

Dokumentacja do pobrania

MODYFIKACJA zapytania ofertowego dotyczącego: Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR DEZ/Z/341/PU-12/2021/JW Dotyczy :Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania

Dokumentacja do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DEZ/Z/341/PU-12/2021/JW
Dotyczy :Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania

Dokumentacja do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DEZ/Z/341/PU-12/2021/JW
Dotyczy :Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania


Dokumentacja do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DEZ/Z/341/PU-12/2021/JW
Dotyczy :Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Mater


Dokumentacja do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DEZ/Z/341/PU-12/2021/JW
Dotyczy :Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

zapytanie ofertowe - Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego


Dokumentacja do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DEZ/Z/341/PU-12/2021/JW
Dotyczy :Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania


Dokumentacja do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DEZ/Z/341/PU-12/2021/JW
Dotyczy :Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Dokumentacja do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DEZ/Z/341/PU-12/2021/JW
Dotyczy :Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DEZ/Z/341/PU-12/2021/JW Dotyczy :Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego"

Materiały do pobrania