Modyfikacja informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 8 "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy".

Materiały do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 284.082,61zł brutto.

nr Pakietu netto brutto
1 15 188,90 16 404,01
2 11 880,80 14 613,38
3 18 371,40 19 841,11
4 107 514,00 116 115,12
5 8 172,71 8 826,53
6 35 355,00 38 183,40
7 38 857,80 41 966,42
8 9 666,67 10 440,00
9 13 708,90 14 805,61
10 2 673,17 2 887,02
  261 389,35 284 082,61
 

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258129/01/01 z dnia 2022-07-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

995c7163-915a-4fe1-a59b-5066e782d855

Materiały do pobrania

Modyfikacja informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 8 "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy".

Materiały do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 284.082,61zł brutto.

nr Pakietu netto brutto
1 15 188,90 16 404,01
2 11 880,80 14 613,38
3 18 371,40 19 841,11
4 107 514,00 116 115,12
5 8 172,71 8 826,53
6 35 355,00 38 183,40
7 38 857,80 41 966,42
8 9 666,67 10 440,00
9 13 708,90 14 805,61
10 2 673,17 2 887,02
  261 389,35 284 082,61
 

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258129/01/01 z dnia 2022-07-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

995c7163-915a-4fe1-a59b-5066e782d855

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 284.082,61zł brutto.

nr Pakietu netto brutto
1 15 188,90 16 404,01
2 11 880,80 14 613,38
3 18 371,40 19 841,11
4 107 514,00 116 115,12
5 8 172,71 8 826,53
6 35 355,00 38 183,40
7 38 857,80 41 966,42
8 9 666,67 10 440,00
9 13 708,90 14 805,61
10 2 673,17 2 887,02
  261 389,35 284 082,61
 

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258129/01/01 z dnia 2022-07-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

995c7163-915a-4fe1-a59b-5066e782d855

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 284.082,61zł brutto.

nr Pakietu netto brutto
1 15 188,90 16 404,01
2 11 880,80 14 613,38
3 18 371,40 19 841,11
4 107 514,00 116 115,12
5 8 172,71 8 826,53
6 35 355,00 38 183,40
7 38 857,80 41 966,42
8 9 666,67 10 440,00
9 13 708,90 14 805,61
10 2 673,17 2 887,02
  261 389,35 284 082,61
 

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258129/01/01 z dnia 2022-07-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

995c7163-915a-4fe1-a59b-5066e782d855

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 284.082,61zł brutto.

nr Pakietu netto brutto
1 15 188,90 16 404,01
2 11 880,80 14 613,38
3 18 371,40 19 841,11
4 107 514,00 116 115,12
5 8 172,71 8 826,53
6 35 355,00 38 183,40
7 38 857,80 41 966,42
8 9 666,67 10 440,00
9 13 708,90 14 805,61
10 2 673,17 2 887,02
  261 389,35 284 082,61
 

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258129/01/01 z dnia 2022-07-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

995c7163-915a-4fe1-a59b-5066e782d855

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 284.082,61zł brutto.

nr Pakietu netto brutto
1 15 188,90 16 404,01
2 11 880,80 14 613,38
3 18 371,40 19 841,11
4 107 514,00 116 115,12
5 8 172,71 8 826,53
6 35 355,00 38 183,40
7 38 857,80 41 966,42
8 9 666,67 10 440,00
9 13 708,90 14 805,61
10 2 673,17 2 887,02
  261 389,35 284 082,61
 

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258129/01/01 z dnia 2022-07-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

995c7163-915a-4fe1-a59b-5066e782d855

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258129/01/01 z dnia 2022-07-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

995c7163-915a-4fe1-a59b-5066e782d855

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258129/01/01 z dnia 2022-07-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

995c7163-915a-4fe1-a59b-5066e782d855

Materiały do pobrania