ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-30/2022

Dotyczy: „Wykonania zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowlanego „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Gen. Józefa Sowińskiego 63” (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-30/2022

Dotyczy: „Wykonania zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowlanego „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Gen. Józefa Sowińskiego 63” (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-30/2022

Dotyczy: „Wykonania zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowlanego „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Gen. Józefa Sowińskiego 63” (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-30/2022

Dotyczy: „Wykonania zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowlanego „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Gen. Józefa Sowińskiego 63” (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-30/2022

Dotyczy: „Wykonania zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowlanego „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Gen. Józefa Sowińskiego 63” (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-30/2022

Dotyczy: „Wykonania zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowlanego „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Gen. Józefa Sowińskiego 63” (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania