Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz.3

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz.2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-46/2023 Dotyczy zapytania  ofertowego na dostawę pn. „Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania pn. „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Sala Cięć Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – Lampa zabiegowa”

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz.3

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz.2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-46/2023 Dotyczy zapytania  ofertowego na dostawę pn. „Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania pn. „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Sala Cięć Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – Lampa zabiegowa”

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania - cz.3

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz.2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-46/2023 Dotyczy zapytania  ofertowego na dostawę pn. „Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania pn. „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Sala Cięć Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – Lampa zabiegowa”

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania - cz.2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-46/2023 Dotyczy zapytania  ofertowego na dostawę pn. „Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania pn. „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Sala Cięć Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – Lampa zabiegowa”

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-46/2023 Dotyczy zapytania  ofertowego na dostawę pn. „Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania pn. „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Sala Cięć Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – Lampa zabiegowa”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-46/2023 Dotyczy zapytania  ofertowego na dostawę pn. „Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie dla zadania pn. „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Sala Cięć Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – Lampa zabiegowa”

Materiały do pobrania