Blok Operacyjny

Koordynator Bloku Operacyjnego – lek. Michał Domański

Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Sztorc – 29 743 76 27