Blok Operacyjny

Koordynator Bloku Operacyjnego – lek. Tomasz Sasinowski

Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Sztorc – 29 743 76 27