Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Koordynator lek. Jacek Czosnyka – 29 743 76 46
Położna Oddziałowa Bożena Szymańska – 29 743 76 19