Oddział Neonatologiczny

Koordynator lek. Barbara Nowak – Żelazna – 29 743 76 08
Pielęgniarka Oddziałowa Edyta Podgórska – Polak – 29 743 76 26