Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Z-ca Ordynatora lek. Jakub Janowicz - 29 743 76 97 Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej Anna Kamieniecka -  29 743 76 49