Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

mgr Danuta Hołymczuk  - 29 743 76 64