Informujemy, że nasz Szpital, jako tzw. szpital węzłowy, w ramach Narodowego Programu Szczepień będzie realizował szczepienia przeciw Covid-19 dla personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a niebędących szpitalami węzłowymi oraz aptek. Chęć zaszczepienia w naszym szpitalu należy zadeklarować za pośrednictwem swojego pracodawcy lub samodzielnie, poprzez przesłanie formularza. Wypełniony Formularz szczepienia należy przesłać do 28 grudnia 2020 roku do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: agodlewski@szpitalwyszkow.pl lub  kancelaria@szpitalwyszkow.pl. Oryginał formularza wraz z podpisem i pieczątką placówki, należy dostarczyć do Działu Świadczeń Zdrowotnych.
Koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19: tel. 29 743 79 08
W sytuacji dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Świadczeń Zdrowotnych  tel: 29 743 76 68 lub 29 743 79 35 w godzinach 8:00 – 15:30
Dokumenty do pobrania:
Formularz szczepienia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Decyzja Ministerstwa Zdrowia o wyznaczeniu SPZZOZ w Wyszkowie jako szpitala węzłowego
Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia
Narodowy Program Szczepień
Klauzula_informacyjna
Wytyczne_dla_szpitali_wezlowych_-_AKTUALIZACJA
Informujemy, że nasz Szpital, jako tzw. szpital węzłowy, w ramach Narodowego Programu Szczepień będzie realizował szczepienia przeciw Covid-19 dla personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a niebędących szpitalami węzłowymi oraz aptek. Chęć zaszczepienia w naszym szpitalu należy zadeklarować za pośrednictwem swojego pracodawcy lub samodzielnie, poprzez przesłanie formularza. Wypełniony Formularz szczepienia należy przesłać do 28 grudnia 2020 roku do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: agodlewski@szpitalwyszkow.pl lub  kancelaria@szpitalwyszkow.pl. Oryginał formularza wraz z podpisem i pieczątką placówki, należy dostarczyć do Działu Świadczeń Zdrowotnych.
Koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19: tel. 29 743 79 08
W sytuacji dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Świadczeń Zdrowotnych  tel: 29 743 76 68 lub 29 743 79 35 w godzinach 8:00 – 15:30
Dokumenty do pobrania:
Formularz szczepienia Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Decyzja Ministerstwa Zdrowia o wyznaczeniu SPZZOZ w Wyszkowie jako szpitala węzłowego Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia Narodowy Program Szczepień Klauzula_informacyjna Wytyczne_dla_szpitali_wezlowych_-_AKTUALIZACJA
Informujemy, że nasz Szpital, jako tzw. szpital węzłowy, w ramach Narodowego Programu Szczepień będzie realizował szczepienia przeciw Covid-19 dla personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a niebędących szpitalami węzłowymi oraz aptek. Chęć zaszczepienia w naszym szpitalu należy zadeklarować za pośrednictwem swojego pracodawcy lub samodzielnie, poprzez przesłanie formularza. Wypełniony Formularz szczepienia należy przesłać do 28 grudnia 2020 roku do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: agodlewski@szpitalwyszkow.pl lub  kancelaria@szpitalwyszkow.pl. Oryginał formularza wraz z podpisem i pieczątką placówki, należy dostarczyć do Działu Świadczeń Zdrowotnych. Koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19: tel. 29 743 79 08 W sytuacji dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Świadczeń Zdrowotnych  tel: 29 743 76 68 lub 29 743 79 35 w godzinach 8:00 – 15:30 Dokumenty do pobrania: Formularz szczepienia Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Decyzja Ministerstwa Zdrowia o wyznaczeniu SPZZOZ w Wyszkowie jako szpitala węzłowego Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia Narodowy Program Szczepień Klauzula_informacyjna Wytyczne_dla_szpitali_wezlowych_-_AKTUALIZACJA
Informujemy, że nasz Szpital, jako tzw. szpital węzłowy, w ramach Narodowego Programu Szczepień będzie realizował szczepienia przeciw Covid-19 dla personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a niebędących szpitalami węzłowymi oraz aptek. Chęć zaszczepienia w naszym szpitalu należy zadeklarować za pośrednictwem swojego pracodawcy lub samodzielnie, poprzez przesłanie formularza.

Wypełniony Formularz szczepienia należy przesłać do 28 grudnia 2020 roku do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: agodlewski@szpitalwyszkow.pl lub  kancelaria@szpitalwyszkow.pl. Oryginał formularza wraz z podpisem i pieczątką placówki, należy dostarczyć do Działu Świadczeń Zdrowotnych.

Koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19: tel. 29 743 79 08

W sytuacji dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Świadczeń Zdrowotnych  tel: 29 743 76 68 lub 29 743 79 35 w godzinach 8:00 – 15:30

Dokumenty do pobrania:
Formularz szczepienia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Decyzja Ministerstwa Zdrowia o wyznaczeniu SPZZOZ w Wyszkowie jako szpitala węzłowego
Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia
Narodowy Program Szczepień
Informujemy, że nasz Szpital, jako tzw. szpital węzłowy, w ramach Narodowego Programu Szczepień będzie realizował szczepienia przeciw Covid-19 dla personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a niebędących szpitalami węzłowymi oraz aptek. Chęć zaszczepienia w naszym szpitalu należy zadeklarować za pośrednictwem swojego pracodawcy lub samodzielnie, poprzez przesłanie formularza.

Wypełniony Formularz szczepienia należy przesłać do 28 grudnia 2020 roku do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: agodlewski@szpitalwyszkow.pl lub  kancelaria@szpitalwyszkow.pl. Oryginał formularza wraz z podpisem i pieczątką placówki, należy dostarczyć do Działu Świadczeń Zdrowotnych. Koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19: tel. 29 743 79 08 W sytuacji dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Świadczeń Zdrowotnych  tel: 29 743 76 68 lub 29 743 79 35 w godzinach 8:00 – 15:30 Dokumenty do pobrania: Formularz szczepienia Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Decyzja Ministerstwa Zdrowia o wyznaczeniu SPZZOZ w Wyszkowie jako szpitala węzłowego Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia Narodowy Program Szczepień
Informujemy, że nasz Szpital, jako tzw. szpital węzłowy, w ramach Narodowego Programu Szczepień będzie realizował szczepienia przeciw Covid-19 dla personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a niebędących szpitalami węzłowymi oraz aptek. Chęć zaszczepienia w naszym szpitalu należy zadeklarować za pośrednictwem swojego pracodawcy lub samodzielnie, poprzez przesłanie formularza. Wypełniony Formularz szczepienia należy przesłać do 28 grudnia 2020 roku do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: agodlewski@szpitalwyszkow.pl lub  kancelaria@szpitalwyszkow.pl. Oryginał formularza wraz z podpisem i pieczątką placówki, należy dostarczyć do Działu Świadczeń Zdrowotnych. Koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19: tel. 29 743 79 08 W sytuacji dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Świadczeń Zdrowotnych  tel: 29 743 76 68 lub 29 743 79 35 w godzinach 8:00 – 15:30 Dokumenty do pobrania: Formularz szczepienia Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Decyzja Ministerstwa Zdrowia o wyznaczeniu SPZZOZ w Wyszkowie jako szpitala węzłowego Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia Narodowy Program Szczepień